Visie

In onderstaande afbeelding wordt de visie van de Spindel weergegeven.
De kernwaarden en kernkwaliteiten worden eronder toegelicht.

Coöperatief: Op de Spindel leren en werken we samen met alle betrokkenen – medewerkers, ouders, leerlingen en partners. Door te luisteren, elkaar te motiveren en het overdragen van kennis en ervaring werken we gezamenlijk aan dezelfde doelen. We benutten ieders kwaliteiten, stemmen af op elkaar met het doel voorop; samen komen we verder!

Vertrouwen: Wij bieden een veilige plek, waar ieder zich geborgen voelt en kan rekenen op elkaar. Een voorwaarde daarvoor is het wederzijds bereid zijn om afhankelijk te zijn van de inbreng van een ander persoon. Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. We waarderen en stimuleren het nemen van initiatieven. Hierdoor voelen alle betrokkenen zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van persoonlijkheid.

Openheid: Wij communiceren duidelijk en transparant. Wij praten mét anderen en niet over anderen. We zijn open over onze kwaliteiten, maar ook over onze ontwikkelpunten.

Inspirerend: Geïnspireerde leerlingen (en medewerkers) willen graag leren. Wij werken daarom met diverse uitdagende werkvormen en werkwijzen waardoor we elkaar enthousiasmeren en aansporen tot betekenisvol, onderzoekend en belevend leren. We moedigen elkaar aan om uitdagingen aan te gaan.

Verbinden: Als professionele leergemeenschap willen we continu van en met elkaar leren. We houden elkaar daardoor scherp en dagen elkaar uit het beste uit onszelf en elkaar te halen. We versterken daar waar en wanneer mogelijk de driehoek ouder - leerkracht - kind, aangevuld met ons onderwijs en opvangpartners. Zorgvuldige communicatie helpt ons daarbij.

Duidelijk: Wij werken gestructureerd binnen vooraf vastgestelde kaders, die noodzakelijk zijn om de visie samen uit te dragen. Deze kaders zijn helder voor zowel personeel, leerlingen als ouders en worden vastgesteld en uitgevoerd door de verschillende stuurgroepen binnen ons team.

Sociaal: Wij kennen onze leerlingen, hun ouders en elkaar. Wij streven hierbij naar een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid. Daarvoor is het nodig elkaar steeds weer te blijven ontmoeten.


Cookie instellingen