Ouderraad

De Spindel kent een actieve oudervereniging en voor elk leerjaar wordt een ouder gekozen als lid van de ouderraad. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit acht leden, de klassenouders. Daarnaast is er voor de parallelgroepen een contactouder, die geen lid is van de ouderraad, maar wel betrokken wordt bij de organisatie van activiteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken:
  • het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en team,
  • het mede organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,
  • het mede organiseren en begeleiden van excursies en uitstapjes.
De klassenouders vormen, samen met leerkrachten, verschillende werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en voorstellen doen aan het team. Zo kennen we o.a. de werkgroepen BVL (Brabants VerkeersVeiligheidsLabel), Kinderboekenweek, carnaval, entourage, hoofdluis, projectweek, Kerstmis, Pasen, PR, Sinterklaas, schoolverlaters en sportdag.

School en de ouderraad vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage van €36,00 om al deze genoemde activiteiten te bekostigen. Deze bijdrage komt nadrukkelijk te allen tijde ten goede aan alle kinderen van de school. 

De vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden op:
banknummer NL56RABO0372039928
t.n.v. Oudervereniging van de Spindel, Bavel. 

Het geeft een goed gevoel om bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn. De Spindel heeft een leuke open sfeer en dat merken wij mede door de grote aantallen ouders die bereid zijn om mee te helpen bij activiteiten. Wij zijn hier erg blij mee, de ouderraad kan het tenslotte niet alleen. Begin van het schooljaar ontvangt u weer het aanmeldformulier voor nieuwe ouderraadsleden en/of contactouders. U kunt zich dan aanmelden, wij hopen op een grote respons.

Wilt u meer weten over het werk van de ouderraad, heeft u leuke ideeën of reacties, dan kunt u natuurlijk de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u met ons contact opnemen via ouderraadspindel@hetgroenelint.nl.

Cookie instellingen