Algemeen

De inloop
Scholen hanteren beide een inloop in de ochtend.
Op het onderbouwplein gaan de deuren open om 8.20 uur, zodat de kleuters al naar binnen mogen. Ouders mogen hierbij ook meelopen.
Om 8.25 uur gaat de bel en gaan ook de kinderen uit groep 3 naar binnen.
Om 8.30 uur sluit de deur want dan begint de schooldag. Kinderen die toch wat later zijn kunnen dan uiteraard nog wel binnen.

Om 8.25 uur mogen de leerlingen van groep 4-8 naar binnen.
Om 8:30 uur sluit de deur want dan begint de schooldag. Kinderen die toch wat later zijn kunnen dan uiteraard nog wel binnen. Voor binnenkomst gebruiken we meerdere ingangen.

Het ophalen
Onze leerlingen komen rond de klok van 15.00 uur naar buiten. Dit kan per klas en per dag wel wat verschillen. Ze komen in ieder geval nooit allemaal ineens tegelijk en we gebruiken hiervoor ook verschillende uitgangen.
De kleuters gaan naar buiten via de hoofdingang op het onderbouwplein. Van ouders of andere ‘ophalers’ vragen we dan ook of ze willen wachten tussen of voor de glijbaan en Kober kinderopvang. Na het sein van uw kind dat ze u zien, mogen ze naar u toe lopen.
De groepen 3-8 verlaten de school via het bovenbouwplein. Ze gebruiken hiervoor de hoofdingang, de zij-ingangen beneden op het bovenbouwplein of de zij-ingang op de eerste verdieping. Voor ouders die hun kind(eren) komen ophalen is er voldoende plek om te wachten op het bovenbouwschoolplein.
Graag niet wachten op het looppad, zodat iedereen het looppad kan gebruiken om het plein te verlaten. En ook bij het ophalen geldt natuurlijk altijd stapvoets fietsen en rijden!
U kunt ook het volledige verkeersplan bekijken, zie hiervoor verkeersplan van het talentencentrum evenals ons protocol leerlingenvervoer en veiligheid.

Speelkwartier
In groep 3 spelen de kinderen 's ochtend en 's middags buiten.
Vanaf groep 4 spelen de kinderen alleen 's ochtends een kwartier buiten.
Voor de ochtendpauze mogen de leerlingen iets te eten en/of te drinken meebrengen. Graag iets gezonds en niet te veel, zodat er voldoende speeltijd over blijft.
Schrijf op alle bekers en bakjes de naam van uw kind(eren). Zo kunnen de kinderen hun eigen spullen terugvinden.

Verjaardag vieren
Als uw kind jarig is besteden we hier in de klas uiteraard aandacht aan. Trakteren hoort hier ook bij. Het liefst zien wij ook hier een gezonde eetbare traktatie. Graag van tevoren met de leerkracht afspreken wanneer de verjaardag gevierd kan worden. De leerlingen vanaf groep 6 maken zelf een afspraak met de leerkracht.

Koptelefoons
In groep 3 en in groep 6 krijgen alle leerlingen een koptelefoon van school.
Gaat deze tussentijds kapot, dan verzoeken we de leerlingen om een koptelefoon van thuis mee te brengen.Telefoongebruik
Afspraken en regels voor leerlingen:
  • Tijdens schooltijd staan telefoons en horloges uit of op vliegtuigstand en worden niet gebruikt
  • Net na schooltijd mag er gebeld worden om iets af te spreken. Vraag eerst toestemming aan de leerkracht
  • Schade en diefstal van telefoons van telefoons en horloges op school is eigen risico
  • Verboden om video-, film-, of geluidsopnamen te maken tijdens schooltijd
  • Werknemers van de Spindel nemen geen apparatuur in bewaring
Klik hier voor een visueel overzicht, zoals dat ook in de klassen hangt.

Hoofdluis
Om hoofdluis snel te signaleren en verspreiding te voorkomen, vragen we u thuis uw kind in ieder geval na elke vakantie hierop te controleren.
Hoofdluis heeft niets met persoonlijke verzorging te maken en het kan overal voorkomen. Je hoeft je er niet voor te schamen. Hoe gewoner we ermee omgaan, hoe normaler kinderen erop reageren.

Heeft u bij uw kind hoofdluis geconstateerd, meld dit dan bij de leerkracht. Dan zal de leerkracht de ouders van de gehele groep inlichten middels een algemene mail.
 
Hulp van ouders
Contactouders
We streven er naar dat elke groep één contactouder heeft. Hij/zij is het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht, als de ouders. Tevens coördineert de contactouder de hulp die nodig is om activiteiten goed te laten verlopen.

Hulpouders
Regelmatig worden ouders gevraagd om te helpen bij een aantal activiteiten op school. We zijn erg blij met deze ouderhulp. Hierdoor kunnen deze activiteiten ondernomen worden. Mochten we ouders nodig hebben voor activiteiten dan brengt de contactouder u via de mail op de hoogte. Het kan voorkomen dat de leerkracht zelf via de spindelapp een oproep plaatst.
Cookie instellingen