MijnRapportfolio

Op De Spindel vinden we het belangrijk om de brede ontwikkeling van een kind in beeld te brengen. Hierbij kunt u denken aan: wie is het kind, wat kan het kind, welke talenten beheerst het kind en welke vaardigheden worden beheerst.
Om het kind als geheel in beeld te brengen wordt er op De Spindel gewerkt met een digitaal portfolio. We gebruiken hiervoor MijnRapportfolio. Elke ouder ontvang hiervoor zijn of haar eigen inloggegevens. In groep 5 tot en met 8 kunnen de leerlingen ook zelf inloggen in MijnRapportfolio, zodat ze hier zelf werkstukjes kunnen toevoegen waar ze trots op zijn. Deze komen namelijk in hun trotsmap te staan. Het portfolio kan op elk moment van de dag door ouders en leerlingen in gezien worden via app of website.Welke onderdelen zie ik in MijnRapportfolio?
Dit ben ik
Bij ‘dit ben ik’ beantwoordt de leerling in groep 5 tot en met 8 zelf drie vragen: "Wat wil ik? Wat kan ik? Waar word ik blij van?".
De leerkracht van groep 1 tot en met 8 vult met een paar steekwoorden in hoe hij de leerling in de eerste weken heeft leren kennen. Zo ook aan het einde van het schooljaar, dan beantwoordt de leerkracht de stelling: "Zo heb ik je dit schooljaar leren kennen."
Ook ouders/verzorgers vullen aan het begin van het schooljaar de volgende stelling in: "Zo zie ik mijn kind".

Zo ben ik
Hier vind je de beoordelingen van het kind op het gebied van: luisterhouding / werkhouding / werktempo / werkverzorging / omgang met andere kinderen & omgang met de leerkracht.

Dit is dan ook het rapport dat het kind 2 keer per schooljaar digitaal ontvangt.

Hier ben ik trots op
Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door dit via MijnRapportfolio expliciet te kunnen delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind. Het kind, leerkracht of ouder kan zelf foto’s of filmpjes van werkstukken, hobby’s etc. plaatsen en aangeven welke talenten hij of zij hierbij laat zien. Ouders kunnen hiervoor ook input leveren door foto’s of bestanden te plaatsen in de trotsmap. Ieder kind bepaalt vervolgens zelf welke foto’s of bestanden op de trotsmuur te zien zijn in het portfolio.
 
Documenten
Hier staat twee keer per jaar een uitdraai van de Cito-scores.
De leerling vindt daar aan het einde van het schooljaar een overzicht met alle cijfers, die het de afgelopen jaren gehaald heeft.
Cookie instellingen