Ouder/kindgesprekken

Op de Spindel vinden we het belangrijk om de brede ontwikkeling van een kind in beeld te brengen. Hierbij kunt u denken aan: wie is het kind, wat kan het kind, welke talenten beheerst het kind en welke vaardigheden worden beheerst.

Om het kind als geheel in beeld te brengen wordt er op de Spindel gewerkt met een digitaal portfolio. We gebruiken hiervoor MijnRapportfolio. Elke ouder ontvang hiervoor zijn of haar eigen inloggegevens. In groep 5 tot en met 8 kunnen de leerlingen ook zelf inloggen in MijnRapportfolio, zodat ze hier zelf werkstukjes kunnen toevoegen waar ze trots op zijn. Deze komen namelijk in hun trotsmap te staan. Het portfolio kan op elk moment van de dag door ouders en leerlingen in gezien worden via app of website.Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om het digitaal portfolio met de groepsleerkracht(en) te bespreken in een ouder(kind)gesprek. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd welkom en kunt u hiervoor met de groepsleerkracht(en) een afspraak maken.
 
Tijdens het schooljaar vinden met de ouders en leerlingen van groep 8 ook gesprekken plaats, die in het teken staan van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.

 
Cookie instellingen