Verlof

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan?
Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Een verlofaanvraag kunt u indienen via het hier te downloaden formulier: aanvraagformulier verlof
Het formulier is digitaal in te vullen.
U kunt het daarna afgeven bij de leerkracht die er voor zorgt dat de directie het beoordeelt.
Bij deze beoordeling hanteert de directie de richtlijnen zoals geformuleerd door Bureau Leerplicht West Brabant.

Na beoordeling door de directie ontvangt u een reactie met het besluit.

Cookie instellingen