KiVa

KiVa is een preventief programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen van groep 1 t/m 8.  De nadruk bij KiVa ligt op een positieve groepsvorming, de kracht van de groep en een preventieve aanpak tegen pesten. Het is een manier van omgaan met elkaar. De kinderen leren om op een goede manier samen te werken, om conflicten op te lossen en ze worden zich bewust van hun rol in de groep.

KiVa heeft een gunstig effect op het schoolplezier, de schoolmotivatie en schoolprestaties van alle kinderen.    

 

Op school hanteren we de 7 KiVa-regels:  

 

link naar regels onderbouw 

link naar regels bovenbouw 

 

Sociale vaardigheden   
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. KiVa streeft naar een schoolcultuur waarin respectvol en positief gedrag de norm is. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral inzet op preventie, kent het programma ook curatieve onderdelen, waarmee problemen kunnen worden opgelost.   

 

Meer weten? Ga naar www.kivaschool.nl  

 

Monitor

In de groepen 3 t/m 8 nemen we ieder schooljaar in oktober en april de monitor af. Hiermee monitoren we het welbevinden, de sociale veiligheid en eventueel pestgedrag van de leerlingen op school. Er wordt ook een sociogram gemaakt, waarbij kinderen kunnen aangeven met wie ze wel en niet graag samenwerken. 

 

 

SterkWerk  

In het schooljaar 2023-2024 doen de groepen 7 en 8 mee aan een pilot van SterkWerk. SterkWerk is een aanpak binnen KiVa waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, prosociaal gedrag en eigenaarschap.

Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis dezelfde boodschap wordt gegeven en dezelfde ‘taal’ wordt gesproken.

 

Extra informatie is te vinden op de website: SterkWerk (kivaschool.nl)   

 

Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!  

Cookie instellingen