Interne contactpersonen

Vertrouwenspersonen voor ouders en leerlingen
Om te kunnen leren en werken moeten kinderen en volwassenen zich veilig voelen op school. Daarom zijn op alle scholen ‘interne contactpersonen’.
Wanneer om een of andere reden blijkt dat een kind of een volwassenen zich niet veilig voelt en dit in vertrouwen zou wil bespreken, kan dat met een interne contactpersoon.
Een interne contactpersoon (ICP) is iemand met wie je kunt praten over eventuele sociale onveiligheid binnen de school. Over grensoverschrijdend gedrag of over iemands (nalatig) gedrag.

De interne contactpersoon is er voor de leerkrachten, ouders én kinderen.

Wat doet een interne contactpersoon?
Voor individuele personen:
De interne contactpersoon kan je bijstaan, je kunt je verhaal vertellen en steun krijgen bij het vinden van een oplossing. Hij luistert en helpt je, waar mogelijk, oplossingen te vinden voor het probleem of anders de juiste klachtroute te volgen. De interne contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.

In ernstige gevallen van (ongewenst gedrag) verwijst de interne contactpersoon je naar een externe (bovenschoolse) vertrouwenspersoon of geeft je waar mogelijk andere adviezen.

Een interne contactpersoon kan nooit strikte geheimhouding beloven, maar zal altijd informeren over het moment waarop de ICP-er het gesprek met anderen aan gaat.

De ICP-er kan ook iets te horen krijgen wat de veiligheid van de kinderen of medewerkers in gevaar brengt. In dat geval weegt de veiligheid op school zwaarder dan de vertrouwelijke informatie, maar zal er wel altijd op een vertrouwelijke en betrouwbare manier gehandeld worden.

Op schoolniveau:
Jaarlijks maken wij een rondje langs de klassen.

Tijdens het rondje stellen wij onszelf voor en vertellen wij, dat we het op de Spindel heel erg belangrijk vinden dat kinderen het op onze school naar hun zin hebben en een onbezorgde, fijne tijd beleven in een veilige omgeving.  

Hiervoor zetten we het anti pestprogramma KiVa in en hebben we dus ook nog contactpersonen waar de kinderen, wanneer zij dat zelf willen, hun verhaal in vertrouwen kunnen vertellen. Tijdens het voorstellen benadrukken we de verschillen tussen de rol van KiVa en onze rol als contactpersonen.  

Een interne contactpersoon is iemand met wie je kunt praten over eventuele sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag.  

Tijdens ons klassenbezoek spreken we de kinderen aan op hun eigen niveau en gebruiken verschillende materialen om ons verhaal te vertellen. Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we een passend prentenboek: ‘Het Nee-Mannetje’. Dit boek is de basis voor onze informatie en het klassengesprek dat hieruit voortkomt.  

In de groepen 5 t/m 8 wordt een poster gebruikt. Op deze poster zijn verschillende situaties afgebeeld die we met ze bespreken en aanleiding zijn voor een verder verdiepend gesprek over onze rol op de Spindel. Deze afbeeldingen beelden situaties uit die te maken hebben met sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag.  
 
Wie zijn de interne contactpersonen?


Juf Charlotte
charlotteoomen@hetgroenelint.nl 


Meneer Tim
timdewit@hetgroenelint.nl  

Kinderen en ouders kunnen gemakkelijk met ons in contact komen door ons een e-mail, een bericht via Teams te sturen of een briefje in de blauwe brievenbus te doen die naast de grote tribunetrap staat.
Cookie instellingen