GMR

De Spindel maakt deel uit van Het Groene Lint (HGL). Naast de Medezeggenschapsraden van de verschillende Groene Lint scholen bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin van iedere school vertegenwoordigers zitten.

De GMR bespreekt met het College van Bestuur (nieuw) bestuursbeleid of (nieuwe) bestuursafspraken die voor alle scholen van HGL gelden. Ook vanuit de MR van de Spindel hebben leden zitting in de GMR.
Namens de ouders van de Spindel is Vanessa van Riel lid van de GMR.
 
Cookie instellingen